Start

Kontakt

DHR Höganäs arvsfond

Kalender

Dokument

Länkar

DHR Höganäs arvsfond

DHR Höganäsavdelning lämnar ekonomiskt bistånd till barn upp till 16 år med funktionshinder

och boende i Höganäs kommun.

Bidrag kan sökas för semester- och rekreationsvistelse samt för hjälpmedel

som inte är bidragsberättigade enligt statliga resp. landstingskommunala/regionala normer.

 

Ansökan insändes till:

 

DHR Höganäs

c/o Bengt Silfverstrand

Näckrosvägen 9

260 40 Viken.

 

Ytterligare upplysningar kan inhämtas på tel 042-23 69 43 eller 076-211 7481.

 

Särskilda utlysningar om möjligheterna att söka bidrag ur fonden görs i regel två gånger per år,

men det går bra att inkomma med ansökningar under hela året.

 

Information och anvisningar finns här:            Ansökningsanvisningar

 

Ansökningsblankett finns här:                        Ansökningsblankett DHR                                                                          Höganäs arvsfond