Start

Kontakt

DHR Höganäs arvsfond

Kalender

Dokument

Länkar

Kontakt

DHR Höganäs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRELSE

 

 

Namn: Bengt Silfverstrand                   Styrelseordförande

Adr. :    Näckrosvägen 9

             263 62 Viken

Tel.:      042 236943

Mobil:  076 2117481

Mail:     ambesi@telia.com

 

Namn: Jan Nilsson                                 Kassör

Adr. :    Betesvägen 96

             263 54 Lerberget

Tel.:      042 343604

Fax:      042 343604

Mobil: 0730 805050

Mail:     jan.r.k.nilsson@telia.com

 

Namn: Leif Andersson                          V. ordf.

Adr.:     Allégatan 6 D

             263 33 Höganäs

Tel.:      042340739

 

Namn:  Yvonne Rollmark                      Sekreterare

Adr.:     Götagatan 7

             263 31 Höganäs

Tel.:      042 341100

Mobil:  0702 279579

 

Namn: Ingegärd Ahlman                      Ledamot

Adr.:     Sandgårdsvägen 23 A

             260 83 Vejbystrand

Tel.:      0431 831 58

 

Namn: Marianne Klittvall                     Ledamot

Adr.:     Tågagatan 38

             25439 Helsingborg

Tel.:      042 136633

Mobil:  0708854492

Mail:     motilia2tr@gmail.com

 

Namn: Pernilla Persson                       Suppleant

Adr.:     Kyrkogårdsgatan 12

             263 36 Höganäs

Tel.:      070 3072117

Mail:    Pinnaian12@gmail.com

 

Namn: Linda Palm                                Suppleant

Adr.:     Rosenvägen 16

             252 84 Helsingborg

Tel.:      0733 130011

Mail:     lindapalm73@yahoo.com

 

 

 

 

REVISORER

 

Namn: Alf Wallin

Adr. :    Sandskäddevägen 2

             260 41 Nyhamnsläge

Tel.:      042344768

Mobil:  076 1170025

Mail:     alf.i.wallin@telia.com

 

Namn: Kristina Vendt

Adr.:     Oxelvägen 27

             26040 Viken

Tel.:      042236342

Mobil:  073 9985550

Mail:     bengt.vendt@tele2.se

 

 

VALBEREDNING

 

Alf Wallin

Bengt Vendt

 

 

 

REPRESENTATION:

 

Ordf. Bengt Silfverstrand är även Ordf. i DHR Skåne Läns Distrikt och distriktets representant vid förbundsmötet.  Han företräder DHR Höganäs i kommunens Kommunala Handikappråd – KHR.

 

DHR Höganäs

c/o Bengt Silfverstrand

Näckrosvägen 9

263 62 Viken

E-mail: hoganas@dhr.se

Telefon: 076-2117481

www.dhrhoganas.se